Minden más

Nyereményjáték szabályzat

2011. 05. 29.

Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Hearst Sanoma Budapest Kft. (a továbbiakban: Sanoma) Elle magazin kiadványa által szervezett nyereményjátékokra (a továbbiakban: Nyereményjáték).

A Nyereményjáték kiírója: Hearst Sanoma Budapest Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.). 

1. A Nyereményjátékban résztvevő személyek

A Nyereményjátékon részt vehet minden természetes, nagykorú személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Pályázó). Amennyiben a nyertes pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a pályázó cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Nyereményjátékon NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 •  a Sanoma tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 •  egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. 

 

2. A Nyereményjáték leírása

Tudásalapú nyereményjátékot hirdetünk meg az Elle magazin olvasói között.

A pályázó oly módon vehet részt a Nyereményjátékon, hogy megvásárolja az Elle magazin 2012. áprilisi számát (megjelenés dátuma: 2012. március 27.),  és az abban megjelent játékkérdésre az általa helyesnek vélt választ valamint személyes adatait elküldi a játék leírásában található e-mail címre 2012. április 16-ig (Elle Klub nyereményjáték), illetve 2012. április 24-ig (stílusos nyereményjáték).  Más egyéb módon érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. 

3. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjátékon részt venni, arra jelentkezni 2012. március 27. 0.00 órától 2012. április 16. 24.00 óráig (Elle Klub nyereményjáték), illetve 2012. április 24. 24.00 óráig (stílusos nyereményjáték) lehetséges.  A Nyereményjáték időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.  

4. A kiválasztás menete

Sanoma a nyereményjáték időtartamának végéig a megadott e-mail címre beérkezett pályázatokból 2012. április 17-én (Elle Klub nyereményjáték), illetve 2012. április 25-én (stílusos nyereményjáték) sorsol. A stílusos nyereményjáték esetében 1 nyertes, az Elle Klub L’Occitane nyereményjáték esetében 5 nyertes, az Elle Klub Budapest Táncfesztivál nyereményjáték esetében 6 nyertes kerül kiválasztásra.  

5. Jelentkezés a Nyereményjátékra

A Nyereményjátékra jelentkezni:

 • a helyes válasz beküldésével
 •  a Nyereményjátéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

A Nyereményjátékra való jelentkezésez szükséges helyes választ az alábbi módokon lehet eljuttatni Sanomához:

 • Stílusos nyereményjáték esetében: elküldeni e-mailben az ellestyle@sanomamedia.hu címre
 • Elle Klub nyereményjáték esetében: elküldeni e-mailben az elleklub@sanomamedia.hu címre

A Nyereményjátékban való részvételhez szükséges a pontos név, lakcím és telefonszám megadása.

A Nyereményjátékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A Pályázó felelős azért, hogy adatai a valóságnak megfelelőek legyenek.

A Nyereményjátékból kizárásra kerül az a Pályázó, aki a Nyereményjáték tisztességességét bármilyen módon veszélyezteti, illetve a Szabályzatban szereplő kitételeket megsérti. 

6. Nyeremény

Sanoma nyereményként az alábbiakat ajánlja fel:

 • Stílusos nyereményjáték esetében: 1 db Guess táska
 • Elle Klub nyereményjáték esetében:
  • L’Occitane játék: 5 db L’Occitane ajándékcsomag, melynek tartalma: 50ml-es Deliciour Paste, 75 ml-es Almond Shower Oil, 50 g-mos Mandula Szappan, két minta az új Shaping Delight termékből
  • Budapest Táncfesztivál játék:
   • 1 db páros belépőjegy a 2012. április 24., kedd, 19:00 órakor kezdődő Compagnia EgriBiancoDanza: Da Nobis Pacem / Les Noces / Amor di Mundo előadásra a Nemzeti Táncszínház Színháztermében
   • 1 db páros belépőjegy a 2012. április 25., szerda, 19:00 órakor kezdődő Gangaray Táncszínház: Mein Kleiner Blumengarten (Bemutató) előadásra a Nemzeti Táncszínház Színháztermében
   • 1 db páros belépőjegy a 2012. április 26., csütörtök 19:00 órakor kezdődő Bozsik Yvette Társulat: Az ezeregyéjszaka virágai (felnőtteknek) előadásra a Nemzeti Táncszínház Színháztermében
   • 1 db páros belépőjegy a 2012. április 27., péntek 19:00 órakor kezdődő Badora Társulat: Rómeó és Júlia előadásra a Nemzeti Táncszínház Színháztermében
   • 1 db páros belépőjegy a 2012. április 27., péntek 19:00 órakor kezdődő Szegedi Kortárs Balett: A fából faragott királyfi / Orfeusz előadásra a Művészetek Palotája, Fesztivál Színházban
   • 1 db páros belépőjegy a 2012. április 28., szombat, 19:00 órakor kezdődő Jónás Zsuzsa: Limit way / Budapest Táncszínház: Sec előadásra a Nemzeti Táncszínház Színháztermében 

A nyeremény nem tartalmazza az előadás helyszínére való eljutás útiköltségét. A belépőjegyeket az előadás helyszínén lehet átvenni az értesítő e-mailben jelzett időpontban. A nyeremény készpénzre nem váltható át és másra nem ruházható át. Sanoma vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.   

7. Nyertes értesítése

A nyertest minden esetben e-mailben értesítjük. A Pályázó felelős azért, hogy az általa megadott e-mail cím és telefonszám érvényes legyen, és azon a kapcsolatot fel lehessen venni vele további egyeztetés végett. Amennyiben a nyertessel kapcsolatot nem lehet felvenni, illetve az értesítésre 14 napon belül nem reagál, nem jogosult a nyereményre. Ebben az esetben a Sanoma dönthet akként, hogy a pótnyertesként kisorsolt személy lép az eredeti nyertes helyébe. pályamű nyeri a Nyereményjátékot (pótnyertes), amennyiben van erre érdemes másik pályamű. 

8. Adatkezelés

A Pályázók a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

 • a nyertes név, lakcím és telefonszám adatait a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Sanoma kezelje.

A Pályázók tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Sanoma székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Pályázót megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. A Sanoma a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Pályázóktól kapott felhatalmazások keretei között. 

9. Felelősségkizárás

A Nyereményjátékok hiányosságáért értesítési késedelemért a Sanoma nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Sanoma-nak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Pályázókat terheli. A nyeremények átadására csak abban az esetben van lehetőség, ha a nyertes a Sanoma-nak adott adatkezelési jogosultságot nem vonja vissza.

A Sanoma a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes ilyen igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Sanoma kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékokban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

10. Egyéb

A Pályázó a Nyereményjátékon történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép beküldése esetén fényképét a Sanoma nyomtatott, ill. online kiadványaiban a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Pályázó a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Pályázón kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Pályázó kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

 

Kelt: Budapest, 2012. március 27.

 

 

Szólj hozzá! - Eddig 0 hozzászólás érkezett